آموزش اصول عملكرد ،انتخاب و نگهداري و تعميرات مشعل (مصرف انرژی کمتر = کاهش هزینه ها = آسمان آبی)

رله هاي سري   MMG  ساترونيك براي كنترل مشعل هاي داراي دمنده هوا مورد استفاده قار مي گيرند كه قابليت كنترل  سيستم دوگانه سوز(گاز –گازوييل)را نيز دارا مي باشند كه در دو مدل 810 و 811 وجود دارد.

 

 

مدل MMG810.1 MOD 33 مي تواند براي كنترل مشعل هاي كوره هاي هواي گرم(Direct air heart) مورد استفاده واقع شوند.

 اين رله براي تشخيص شعله از فتوسل UVZ 780  قرمز استفاده مي نمايد كه در دو حالت گازسوز و گازوييل سوز مي تواند با اطمينان مناسبي عمل نمايد.

 همچنين اين رله داراي راهنماي عيب يابي گرافيكي مي باشد كه با توجه به موقعيت توقف چرخ رنگي نشانگر موقعيت كاركرد رله مي توان عيب يابي سيستم را انجام داد.

 

نوشته شده توسط خداقليزاده -شكوهي در ساعت 10:26 | لینک  |