آموزش اصول عملكرد ،انتخاب و نگهداري و تعميرات مشعل (مصرف انرژی کمتر = کاهش هزینه ها = آسمان آبی)

 

مشعل های ساخت این شرکت در مدل های زیر عرضه شده اند:

۱- گاز سوز SG

2- گازوييل سوز SL

3- مازوت سوز  SLH

4- دوگانه سوز SLG

 

نوشته شده توسط خداقليزاده -شكوهي در ساعت 10:17 | لینک  |